Tytuł
"Noc w Wenecji"
"Wolność i pokój" - wystawa fotografii
Koncert zaduszkowy
Moje pytanie dotyczy wymowy dyftongów. Drastycznie brzmi akcentowanie drugiej samogłoski od końca, jeśli jest niesylabiczna lub związana w dyftongu z niesylabiczną, w formach „Emaus”, „Jozue”, „Eufrat”, „Kafarnaum”.
Proszę o opinię, która forma jest poprawna: „na terenie miasta Ełk” czy „na terenie miasta Ełku”?
Dlaczego w języku polskim mówimy: „pracodawca”, „dawać pracę”? Przecież to my dajemy swoją pracę temu, kto nas zatrudnia. Zresztą właśnie za naszą pracę nam płaci. Przecież ofiarodawca to ten, kto daje ofiarę, a nie ten, kto ją otrzymuje.
Czy wymowa „wudek” (WDK – Wojewódzki Dom Kultury) jest poprawna?
Jak poprawnie napisać: „Tony Blair, premier Wielkiej Brytanii”, „Donald Tusk, premier Polski” czy „premier Wielkiej Brytanii Tony Blair”, „premier Polski Donald Tusk”? Jak wygląda ta sprawa w odniesieniu do tytułów naukowych?
W Kielcach jest ulica Wróbla. Należy powiedzieć „mieszkam na Wróbla” czy „mieszkam na Wróblej”?
Ostatnio widziałam dwa napisy umieszczone obok siebie: „Jubileusz 50-lecia Letniska w Sielpi” i „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sielpii”. Która forma nazwy „Sielpia” jest poprawna?
Która forma jest właściwa: „z dębem Bartek” czy „z dębem Bartkiem”?
Proszę o opinię w sprawie nazw ulic w Kielcach, które zawierają pseudonimy.
Most na rzece Bobrzy w ciągu ulicy Krakowskiej w Kielcach nazwany był imieniem Kapitana Kazimierza Herwina Piątka. Proszę o opinię w sprawie poprawności językowej tej nazwy.
Która z form jest prawidłowa: „urodziłam się w dwutysięcznym drugim” czy „w dwa tysiące drugim roku”?
Mam pytanie dotyczące używania poprawnej polszczyzny w matematyce.
Jaka jest dopuszczalna pisownia liczebników porządkowych, np. ul. 1-szego maja? Czy możemy pisać, używając myślnika, a może właściwa jest forma 1szego?
Czy zapis „bungee” jest poprawny, czy może uległ już spolszczeniu? Proszę o wyjaśnienie pisowni słów obcego pochodzenia.
Dlaczego w pracach pisemnych uczniów zdarza się stosowanie podwójnego zmiękczenia („śię”, „w klaśie”)? Z czego to może wynikać i czy można jakoś taki zapis wytłumaczyć?
Dlaczego w języku polskim bardzo często „transport” nazywany jest „komunikacją”?
System generuje w pismach datę w sposób następujący: 05 kwietnia 2013 r. Zmiana daty na 5 kwietnia 2013 r. jest bardzo uciążliwa, gdyż często zostaje po prostu przeoczona. Czy jest to poprawne?
Wyświetlanie 11 101 - 11 120 z 11 281 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 565