Widowisko historyczne

Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza na widowisko historyczne "Szlakiem wrześniowej chwały oręża polskiego 1939 -2018" z udziałem grup rekonstrukcyjnych z całej Polski.

 

Czytaj więcej http://beta.pik.kielce.pl/aktualnosci/widowisko-historyczne.html