Festiwal Pieśni Wielkopostnych

07.01.2014  Autor: Barbara Jankowska-Piróg 07.01.2014  Autor: Barbara Jankowska-Piróg Wielki Post - Tempus Quadrage Simae - dosłownie oznacza czas 40 dni poprzedzających święta Zmartwychwstania Pańskiego. Okres Wielkiego Postu rozpoczyna się w Środę Popielcową, a kończy w Wielki Czwartek. Czas Wielkiego Postu zajmuje szczególne miejsce w kulturze chrześcijańskiej. Elementy obrzędowości liturgicznej związanej z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Pańskim stanowiły zalążek widowisk teatralnych, od wieków były tematem utworów literackich oraz motywem dzieł sztuki w całej Europie. Liturgii wielkopostnej towarzyszą pieśni o męce Pańskiej, pieśni pasyjne. Jako gatunek są starsze od kolęd. Wojewódzki Dom Kultury od dziesięciu lat organizuje Festiwal Pieśni Wielkopostnych, skierowany do chórów, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych z Kielc i województwa świętokrzyskiego. Celem przeglądu jest upowszechnianie i popularyzowanie bogactwa chóralnej muzyki kościelnej, rozwijanie aktywności artystycznej związanej z przeżywaniem Wielkiego Postu oraz umożliwienie zespołom twórczej konfrontacji. Tegoroczny przegląd będzie już dziesiątą edycją. Zapraszamy wszystkich miłośników muzyki sakralnej. Finał festiwalu będzie miał miejsce w niedzielę, 6 kwietnia, o godz. 17.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać pisemne zgłoszenie do 7 marca na adres: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, ul. Ściegiennego 2, 25-033 w Kielcach. Eliminacje rejonowe odbędą się w dwóch terminach - 29 marca o godz. 11.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Stąporkowie oraz 30 marca o godz. 11.00 w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury. Organizatorami X Festiwalu Pieśni Wielkopostnych są Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, parafia pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawować będzie marszałek województwa Adam Jarubas. Wszelkich informacji na temat festiwalu udziela Karolina Opałko-Moćko z Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej WDK, tel.: (41) 36 55 133, e-mail: k.opalko@wdk-kielce.pl.

 

Czytaj więcej http://pik.kielce.pl/page/28864/article